21 Ekim 2020 Çarşamba

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN ARICILIK YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ

        21 Ekim 2020 tarih ve 31281 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık yatırımlarına % 50 ile % 100 arasında destek verilecek. Destek verilecek konular ve oranları aşağıdaki gibi. 


        Bizi ilgilendiren kısmı ise son madde. Yani arıcılık yatırımlarına verilecek olan % 50 destek. Şu anda konu ile ilgili tebliğ çıkmadığı için uygulama esasları belli değil. Ama daha önceki yıllarda olduğu gibi toplam yatırımın yarısı sizin tarafınızdan kalan kısmı da hibeden karşılanacağı anlaşılıyor. 

        Makine, alet, ekipman  ve baraka alımından kasıt belli. Ekipman özellikle arı sayısı arttırmak için lazım olan kovanı da kapsıyor diye düşünüyorum. Kendi adıma yararlanmak aklımdan geçiyor doğrusu. Özellikle baraka ihtiyacımı buradan karşılamak işime gelebilir.

        Uygulama tebliği yayınlanınca daha farklı detaylara yeniden bakmak lazım.

28 Kasım 2019 Perşembe

2019 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi

Önceki yıllardan farklı olan kısmı bu yıl dilekçelerin birliklerden alınması.  
Birlik tarafından hazırlanan bu dilekçeler arıcılar tarafından bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine elden teslim edilecek. Bu hususa dikkat etmek gerekecektir. 

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) Arıcılar, en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Arıcılar, bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır.
b) AKS’de kayıtlı aktif arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.
c) Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde başvurur.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 31/12/2019 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.
b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olunan il müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.
c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi 13/1/2020 tarihinden itibaren 10 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.
d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 10 işgünü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

5 Nisan 2017 Çarşamba

Arıcılıkta Petek Çerçevesine Mum (Temel Petek) Takmak

Genel olarak arıcılığa yeni başlayan arkadaşların sık sık çerçeveye temel petek takarken sıkıntı yaşadıklarını gözlemliyorum. Yanlış takılan mumların kovan içerisinde bir birine yapışmasından kaynaklı sıkıntılar oluşuyor. Hatta bunları ayırmaya çalışırken ana arı bile zarar görebiliyor. 
Kendim arılıkta en kolayının el ile mumun üst çıtaya bastırılması ve sonrasında da tellere elektrik vererek tellere yapıştırılması olduğunu düşünüyorum. Yoğurdu başka türlü yiyenlere de bir şey diyemem. İlk başta mumu çıtaya bastırmak için eliniz ile yontulmuş bir tahta da kullanılabilir. Veya malzeme satan yerlerde yan tarafında tekerleği de olan mahmuzlar var onlar da kullanılabilir. Son olarak da elektrik verirken süreye dikkat etmek lazım. Aşırı elektrik telin mumu kesmesine neden oluyor. Bir kaç tane denediğinizde alışıyorsunuz zaten. Buyrun videoları...2 Mart 2017 Perşembe

2017 YILI UMARIM TÜM ARKADAŞLAR İÇİN HAYIRLI OLUR

Ve yine yeniden... 
Her yılın başlangıcında dayanamıyorum galiba ballı baba fotoğrafı paylaşmaya. Sezon başladı. 2017 umarım hayallerinizdeki gibi gerçekleşir. Ballı babalar açtı ve arılar polen çekmeye başladı. 
Her zaman Şubat ayı başında açan ballı babalar bu yıl maalesef 25 Şubata kadar havaların soğuk gitmesinden dolayı açamadılar. Anca kendilerine geliyorlar. Bu durum mevsimin de 15 gün kadar geriden gelmesini sağlar mı onu zaman gösterecek. Ama çiçeklerdeki nektarın ve polenin mevsime yayılarak gelmesi haliyle biz arıcıların istediği bir durum. Bu arada başka çiçekler de gördük arazide ama polen veya nektar kaynağı mıdır onu bilmiyorum.


En azından renkleri çok hoş.. :-)

Ballı babaların açması gecikince en azından polen stoklarını toparlamak ve arıya yavru yaptırmak için 2016 yılında arıdan topladığımız ve derin dondurucuda beklettiğimiz polenleri devreye sokmak gerekti. Bizim amacımız arılara stok için vereceğimiz bal ile beraber vermekti ama derin dondurucudan çıkmış az ısınsınlar diye gazete üzerine sermek istememize rağmen arılar bırakmadı ki bal ile beraber verelim poleni. 


10 Şubat 2017 Cuma

Güzel Havaları Kaçırmayın

Şubat ayında peşi sıra gelen güzel havaları hiç bir arıcının kaçırmaması lazım. Hem kolonilerin kış çıkışlarının ilk kontrolü hem de kontrolde kolonilerin bal eksiği kapatmak için tam zamanı. Bal bulabilen bal ile bulamayan mutlak suret ile koyu şurup ile besleme yapmalı. 

Yanı sıra kolonilerden kıştan çıkamayanlar varsa uçuş deliklerini kapatmalı ve içlerindeki balı diğer arılara vermeli. Şunun şurası 1 ay içinde ballı babalar açacak ve yavru faaliyeti iyice hızlanacak. Şu anda baktığımız arıların bazılarında günlük yumurta görsek de henüz yavru var diyecek seviye gelmesine az da olsa var. 

Ölüler mi her arılıkta kaçınılmaz bir durum ama umarım Allah kimseye çokluğunu göstermez. Aşağıda klasik bir açlık ölümü örneği var. 


Tabi bu kötülerin yanında iyiler de var. Sonbaharda ne yapmış isek sonucu şimdi karşımızda. 


Ve sabah ya da akşam serin saatlerde ne yapacağız. Çıta çakmaya devam. Elimizdeki çıtalar maalesef yetmiyor. Bu durumda bu yıl yeni kestiğimiz çıtaları çakarak üretime eklememiz lazım.