9 Kasım 2016 Çarşamba

KIŞ GELDİ ARICILAR NE YAPMALI?

İlk olarak bir sonraki sezonda kullanılacak tüm çıtaların mumları alınarak sıyrılmalı ve temizlenmeli. Sonrasında az da olsa pürmüz ile dağlandıklarında bir sonraki yıl için hazır hale geleceklerdir. Tabi ki bir kenara yığmalı ve üzeri toz için örtülmeli. Toz olduğunda mum takmak zorlaşıyor. 
Sonraki işler ise belli. Eldeki kovanların tam temizliği ve pürmüzlenmesi. İyice bir spatula yardımı ile içlerini sıyırmak lazım. Sonrasında boya isteyenlere boya tamir isteyenlere de tamirat. İyice eskiyen kovanları ise diğer kovanlarda yedek parça olarak kullanmak amacı ile söküp kenara koymak iyi olacaktır.
25 Temmuz 2016 Pazartesi

2016 ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ

2016 Yılı "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" yayınlandı. Tebliğin bir kısmı da "Arılı Kovan Desteği" ile ilgili.. Aşağıda hem mevzuata hem de mevzuatın eklerine ilişkin linkler mevcut.


17 Mayıs 2016 Salı

2016 Yılı Arıcılık Kursu Uygulama Görüntüleri

Bu yıl Silivri Merkez ve Değirmenköy Arıcılık Kurslarının uygulamalarını bir arada yaptık. Arkadaşlara umarım faydalı olmuştur.
11 Mart 2016 Cuma

2016 Yılı Kanolalarda Son Durum


Sezon geldi ve hızlı bir şekilde akmaya başladı.  Bazı kanola parselleri 10 güne kalmaz sararacak. Ama genel olarak Mart sonunda tümü sararacak gibi duruyor.

Not düşelim tarih 11.03.2016 

10 Mart 2016 Perşembe

ARICILARA DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR


9 Mart 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29648
TEBLİĞ 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE
TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE
İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/8)

Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari elli adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını elli adet ve üzerine çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.
(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı,
b) İki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) Yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,
ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini,
kapsar.
(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve benzeri işletme giderlerini,
b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.
(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birliklerden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Üretim İzinli olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Belki lazım olur ama yine de kredi ile yapılan tarımsal faaliyetlerde oldukça dikkatli olmak lazım....