30 Haziran 2014 Pazartesi

2014 Yılı Ayçiçekleri De Açtı...

Kestane arıları ile ilgilenirken ayçiçeğindeki bölmeleri unuttuk... Sonuç iki kova dalak...
Arıları bu şekilde görünce daha bir iştahım geliyor....
Maşallah diyelim....16 Haziran 2014 Pazartesi

2014 Kestane Maceramız...

Arıları kestaneye 04.06.2014 tarihinde getirdik. 2 hafta sonunda hele de havaların kapalı ve yağmurlu geçmesi sonunda ortada pek de bir şey yok. Son 3-5 günden beri çalışmışlar gibi. Her birinden 5-10 kg bal çıkar tahminen. Ama fotoğrafların çekildiği gün gibi bal gelirse sanırım kovan başı 10 kg sınırını aşarız. 
Kestanenin yarısı geçmiş. Kalan yarısı da (% 40 diyelim) yeni açmış durumda... Bunun yanı sıra da ıhlamur yeni açıyor. Arılar yeni yeni ıhlamura sarmaya başlamış.


Arıların önündeki otlar biz arıları koymadan önce biçilmişti. (Bu arada Saim Bey'e de teşekkürler...) Buna rağmen o kadar yağmur yağdı ki neredeyse otlar yarım karıştan fazla uzamıştı. Arıların bazıları otların arasından kovana girmeye çalışıyorlardı. Haliyle hemen otları temizledik.... 
13 Haziran 2014 Cuma

2014 YILI ARI DESTEKLEMESİ

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 13 – (1) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.
 (2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 9/6/2014-25/7/2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;
a) Dilekçe (Ek-5)
b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu.
(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.
(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.
(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.
(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 9/6/2014-17/10/2014 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-6) düzenler. Dilekçede (Ek-5) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 12/9/2014’tür. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 26/9/2014 tarihine kadar gönderir.
(7) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak Ediş İcmali (Ek-7) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 31/10/2014 tarihine kadar gönderilir.
(8) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri 3/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlı olarak birliklerde, tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askı süresi bitiminde 17/11/2014-21/11/2014 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-7’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmalleri 28/11/2014 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.
(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (Ek-8)’nin onaylı bir sureti 5/12/2014 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.


2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
(10) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11. maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere Bakanlık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olmak şartı ile kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.


1. Arılı Kovan 10 TL/adet

2 Haziran 2014 Pazartesi

Mayıs Sonu Arılık Görüntüleri

Kattaki bazı arılarımızı kestaneye götürünce arılık biraz açıldı sanki. Bu aradaki otların da bir an evvel biçilmesi lazım. Yürürken insanın ayağına batıp rahatsız ediyorlar. 
Kutuların etrafındaki otlar biçilince meydana çıktılar. Otların arasında havalandırmalarında da sıkıntı olduğunu düşünüyordum. Bu hali ile insan bakınca daha bir keyif alıyor. Bu hafta yeni memeleri de aktardık mı ondan sonrasında bekleme süreci başlayacak...