2 Kasım 2015 Pazartesi

Aydın'a Arı Nakli... (Sıcak Bölgeye Gitmek)

Sıcak bölgeye gitmek. 

Bir yandan riskli bir yandan da ilkbaharda getirisi olacak bir hareket. İlkbaharda getirisi olacak olmasına ama arılara kış çıkışı farklı bir açıdan bakabilirsek. Şu an için iklimi ve diğer detaylarını bilmediğim için sonuçları da tahmin edemiyorum. Acaba kolonideki kış stokları arılara yeterli gelir mi? Acaba yeniden varroa ilaçlaması yapmak gerekir mi? Acaba bu saatte yavru atarsa soğuktan etkilenir mi? Aklımda sorular çok fazla miktarda. Bu yıl biraz da tecrübe kazanma yılı olacak. 

Arıları taşımamız biraz da hikayeli oldu. Şoförümüz oldukça ilginç birisiydi. Ama şükür sonunda yerimize ulaştık ve problemsiz bir şekilde arıları indirdik. 4,5 dekarlık bir bahçe içerisine koyduk arıları. 


Yalçın Sezer'in arıları ile beraber oldukça hoş bir görüntü oldu...


Fethi sağolsun. Bu iş hakikaten yanlız olacak iş değil. Yardım mutlak suretle şart.Arılar daha ilk günden uçuşmaya ve etrafı tanımaya başladılar.


Kek vermeme sebebimiz ilk etapta bal stoklarına sarmamaları için. Yakın mesafede su kaynağı var zaten. İkinci gün baktığımızda yeni atılmış günlük yumurtaya rastlamadım. Ama yavru alanının ortası temizlenerek parlatılmıştı. Yavru atacaklarının habercisi bu durum. Keke de iyi sardılar. Resimler kek vermeden 24 saat sonrası. Ve ekibin tamamı. Yalçın Sezer aynı zamanda Köy TV için çekimde yapıyordu. Fotoğrafı çeken arkadaşımız Ahmet, Köy TV kameramanı. Oldukça eğlenceli bir yolculuktu. Teşekkürler arkadaşlar. 

20 Mayıs 2015 Çarşamba

Kayıtlı Ana Arı Üretim İşletmesi Olmak

Bakanlığa kayıtlı ana arı üretim işletmesi olmak için harcadığım çabalar yavaş yavaş sonucuna ulaşıyor. Damızlık kullanım olayını Namık Kemal Üniversitesinden aldığımız yazı ile aştık. Sıra hastalıklar yününden kontrol edilmemize geldi. Bu amaç ile İl Müdürlüğü'nden ve Ankara'dan arkadaşların katılımı ile oluşan komisyon damızlık kolonilerimizden numune almaya geldiler. Yapılacak kontrol sonrası umarım belgemizi de alabileceğiz. 

Başlatıcı kolonilerde bulunan ana arı memeleri...


Arılık genel görünüm.


Erkek arı üretim kolonileri...


Fotoğraflar için İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Arıcılık Danışmanı Nuray IŞIK hanıma teşekkür ederim.

Ana Arı Çiftleşme Kutularını Doldurduk

Oldukça keyifli bir şekilde ana arı çiftleşme kutularını doldurduk.

Özellikle kutuları doldurup aynı arılıkta tuttuğumuz için silkelenen arıların yavru arı olması gerekiyor. İşin zor kısmı bu. Silkeleme yapıp ağzı açık bir süre tuttuktan sonra kutuları yerine götürdüğümüzde sorun yaşanmıyor. 

Geçtiğimiz yıl kutuları yere koymuştuk ve anlamıştı ki bu şekilde ana arı üretmek işkenceden de kötü. 3-5 kutu bakıp bel ağrısından nereye oturacağımızı şaşırıyorduk. Ayrıca yerde örümcek zararı had safhadaydı. Şimdi kutular yerden havaya kalkınca bakması da kolaylaştı. Bir süre sonra ayakta dikilmek zor gelse de o kadar da olacak sanırım...

Memeler içlerine verildi. İlk şuruplamaları yapıldı. Arı mevcutları kontrol edildi. Bir kaç gün sonra yeniden şuruplanacaklar ki kutu terkleri olmasın. Zaten kendi iş düzenlerini oluşturduktan sonra kutu ile ilgili pek de bir sıkıntı kalmıyor.


13 Mayıs 2015 Çarşamba

2015 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi

2015 yılı "Arılı Kovan Desteklemesi" tebliği yayımlandı.

Önemli yerlerin altını çizmeye çalıştım.12 Mayıs 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29353
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)
Arılı kovan desteklemesi
MADDE 15 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.
(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/6/2015-10/7/2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen başvuruda bulunur;
a) Dilekçe (Ek-1),
b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.
(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.
(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.
(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.
(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 1/6/2015-9/10/2015 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 4/9/2015’tir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 2/10/2015 tarihine kadar gönderir.
(7) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri (icmal-1) (Ek-3), il/ilçe müdürlüğü tarafından alınarak 19/10/2015-30/10/2015 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri, muhtarlıklar marifetiyle askıya çıkarılır. Ayrıca icmal-1 bilgi ve kontrol amaçlı olarak birliklere gönderilir. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.
(8) Askı süresi bitiminde 2/11/2015-6/11/2015 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (icmal-2) (Ek-4) 13/11/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.
(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali’nin (icmal-3) (Ek-5) onaylı bir sureti 20/11/2015 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.


16 Mart 2015 Pazartesi

2015 Sezonu Başladı Hayırlı Olsun

Her yıl olduğu gibi ballıbabalar ne zaman açtı sezon başladı diyoruz. İyi güzel de bu yıl ballı babaları Şubat ayının başında gördük ama şu anda Mart ayının ortasındayız ama arılara sadece bir kez bakabildik. Onda da çıtaları çevir ve fazla çıtaları al işi için. Havalar ne zaman düzelir? Martın son haftasında güzel bir hava yakalarız diye umuyorum. O havaları bakım için kaçırmamak lazım. Kovanlardan çıkarılan çıtalara bakıldığında Şubat ayının başında daha yeni faaliyete başlıyordu arılar. Halleri de aşağıdaki gibi. 45 gün geçti fotoğraf çekmek için bile uygun hava bulamadık desem yeri .  Bu yıl geç gelecek anlaşılan. Bana göre geç gelen bahar erken gider. Her yıla göre bu yıl arılara biraz daha ilgi göstermek gerekebilir.

9 Şubat 2015 Pazartesi

Ülkemde Ana Arı Yetiştirmek İçin İzin Almak

An itibari ile ana arı üretim işletmesi için izin alma planlarımı ertelemek zorunda kaldım. 
NEDEN?
Çünkü:

Bakanlığımızın " ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TALİMATNAMESİ " gereği ana arı yetiştiriciliğinde damızlık kolonilerin kökenini ispat zorunluluğu var. Zorunluluk nedeniyle küçük işletmelerin ana arı üretiminde kullanacakları damızlık kolonilerin kökenini fatura ile ispat etmesi gerekiyor. Buraya kadar sanki her şey normal. Ama normal olmayan ticari kaygılar (bu kısmı çok açmak istemiyorum) vs. gereği ülkemizde sadece Kafkas kökenli damızlık kullanım zorunluluğu. Çünkü Kafkas kökenli arı haricinde damızlık koloni için ana arı alacağınız bir işetme yok. Ama ben aldığım eğitim ve yaptığım çalışmalar sonucu biliyorum ki Trakya Bölgesinde Kafkas arı ile çalışmanın mümkün olmadığı.


Ülkemde 7 milyon arı kolonisi  olduğu düşünüldüğünde hadi bunlar içinden eski usulleri düşelim kalsın 5 milyon. Her iki yılda bir değiştiğini düşünürsek yıllık 2,5 milyon ana arı gereken ülkemde Bakanlığımın açıkladığı (16.01.2015) rakamlara göre 357.400 ana arı üretim kapasitesi var. Sonuç eksik kalan 2 milyon ana arı. Bu durumda eksik kalan kısım doğru veya yanlış arıcı elinde çoğaltılan ana arı ile kapatılacak. Arıcımızda arının ilkbaharda oğul için yaptığı memeleri kullanmaya devam ettikçe elde edilen her arımızın oğula meyleden arılardan olması kaçınılmaz olacak. Söz konusu talimatta kullanılacak damızlık materyal olarak ("Üretici kendi belirleyeceği yöreye has ekotip arılarla üretim yapacak ise konuyla ilgili kamu kuruluşlarından (Üniversite, Bakanlık Araştırma Enstitüsü veya Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünden) alınmış “ana arı üretiminde damızlık materyal olarak kullanılabilir” ifadesini içeren belge,)tanımlaması da var. Üniversiteme bir başvurayım bakalım nasıl olacakmış bu iş?